4.1 Kapasitet Stavanger kommune

Kapasitet mot behov i Stavanger kommune høsten 2016    
     
Stavanger kommune Små plasserStore plasserKapasitet høsten 2016
PrivatOrdinær barnehage 994 2 110 3 104
PrivatFamiliebarnehage 9 10 19
KommunalOrdinær barnehage 1 604 3 022 4 626
KommunalNaturbarnehage 10 65 75
KommunalTilrettelagt avdeling 18 62 80
Kapasitet Stavanger kommune  2 635 5 269 7 904
Behov Stavanger kommune høsten 2017   7 545
Overkapasitet Stavanger kommune   359
Tabell 4.1 Kapasitet i Stavanger kommune per høsten 2016
Last ned tabelldata (Excel)

4.2 Behov for barnehageplasser Stavanger kommune

  20172018201920202021
Befolkningsfremskrivning Stavanger kommune per 1. januar 2017      
       
Fireåringer  1 666 1 645 1 586 1 609 1 604
Treåringer  1 664 1 596 1 620 1 613 1 637
Toåringer  1 623 1 643 1 634 1 660 1 682
Ettåringer  1 676 1 661 1 687 1 711 1 740
Nullåringer  1 699 1 722 1 746 1 777 1 796
Sum  8 328 8 267 8 274 8 370 8 459
       
Beregnet behov for barnehageplasser ved barnehageopptak august 2017Måltall for andel barn i barnehage     
Femåringer97,00 % 1 616 1 596 1 538 1 561 1 556
Fireåringer97,00 % 1 614 1 548 1 571 1 565 1 588
Treåringer95,00 % 1 542 1 560 1 553 1 577 1 598
Toåringer91,00 % 1 525 1 512 1 536 1 557 1 583
Ettåringer75,00 % 1 274 1 292 1 310 1 333 1 347
Sum  7 571 7 508 7 508 7 593 7 672
Tabell 4.2 Behov for barnehageplasser Stavanger kommune 2017-2021
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 24. oktober, 08:41.