4.5.1 Kapasitet i drift i Storhaug bydel

Kapasitet i drift i bydelen høsten 2017
Oversikt over kapasitet i drift i kommunale og private barnehager i bydelen.

 NoteTilbudstypeEierform2017
     
Kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager    
Ramsvigskogen barnehage NaturbarnehageKommunal19
Emmaus barnehage Ordinær barnehageKommunal215
Kløvereng barnehage - Storhaug Ordinær barnehageKommunal49
Nymansveien barnehage Ordinær barnehageKommunal52
Ramsvigskogen barnehage Ordinær barnehageKommunal34
Steinhagen barnhage Ordinær barnehageKommunal54
Innføringsbarnehagen ved Johannes læringssenter Tilrettelagt avdelingKommunal36
Steinhagen barnehage STA Tilrettelagt avdelingKommunal3
Vassøy barnehage Ordinær barnehageKommunal 
Sum kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager   462
     
Kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager    
Varden barnehage1Ordinær barnehageKommunal60
Sum kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager   60
     
Kapasitet i drift i private barnehager    
Biå Steinerbarnehage AS Ordinær barnehagePrivat38
Lervig Brygge barnehage Ordinær barnehagePrivat102
Lilleputt private familiebarnehage Ordinær barnehagePrivat9
Storhaug åpen barnehage Åpen barnehagerPrivat0
Sum kapasitet i drift i private barnehager   149
     
Sum kapasitet i drift i Storhaug bydel   671
Kapasitet i drift
Last ned tabelldata (Excel)

1: Varden barnehage, leid bygg

Planlagte endringer i bydelen fra 2017

BarnehageTiltakTilbudEierform20182019202020212022
Ny kommunal barnehage   0009090
Sum planlagte endringer   0009090
         
Forslag til ytterligere endringer i kapasitet i drift   00000
         
Sum planlagte endringer og foreslåtte endringer   0009090
         
Kapasitet i drift per høsten 2017   702702702702702
         
Ny kapasitet etter planlagte og foreslåtte endringer   702702702792792
Planlagte endringer
Last ned tabelldata (Excel)

 

Andre aktuelle tomter til barnehageformål

Det er tilgjengelige areal på Storhaug til å øke antall plasser i bydelen. Aktuelle plasseringer er i området ved Godalen videregående skole (Østre Ring/Paradisveien) og tomt ved Lervig vest (Plan 2218, bl.a. gnr/bnr 53/646 og 53/798).

 

Søknad om finansering av nye barnehageplasser fra private aktører i bydelen

Det foreligger for tiden ingen søknader om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i Storhaug bydel.

Stavanger kommune har behov for flere barnehageplasser i områdene rundt Stavanger sentrum, og sett i sammenheng med kapasiteten i kommunen totalt sett vil rådmannen være positiv til henvendelser fra private aktører i dette området.

Rådmannen har fått henvendelser fra private aktører, men det foreligger ikke søknader om godkjenning og finansiering.

4.5.2 Behov for barnehageplasser i Storhaug bydel

Beregning av behov for barnehageplasser bygger på tall fra befolkningsfremskrivningen, justert for måltall for andel barn i barnehage.

Behov for barnehageplasser
Justert for måltall for andel barn i barnehage

  20182019202020212022
Befolkningsfremskrivning Storhaug bydel per 1. januar 2018      
       
Fireåringer 185170178185173
Treåringer 182190201185187
Toåringer 206221202202206
Ettåringer 248223225226231
Nullåringer 247249252255257
Sum 10681053105810531054
       
Beregnet behov for barnehageplasser ved barnehageopptak august 2018Måltall for andel barn i barnehage     
Femåringer100 %248223225226231
Fireåringer93,09&201216197197200
Treåringer94,33 %175183193177179
Toåringer82,55 %167153160166156
Ettåringer62,58 %109124113118123
Sum 900899888884889
Behov for barnehageplasser
Last ned tabelldata (Excel)

Transitteffekt

Beregnet behov per bydel blir også justert for transitteffekt. Storhaug bydel har en transitteffekt på -170.

4.5.3 Totalvurdering av kapasitet og behov i Storhaug bydel

Storhaug bydel har i en årrekke hatt en underdekning av barnehageplasser, og svært mange barn som er folkeregistrert i Storhaug bydel har barnehageplass i Hillevåg bydel og Eiganes og Våland bydel. Det er fortsatt stort behov for barnehageplasser på Storhaug. Bydelen har en stor andel innvandrere og barn i lavinntektsfamilier, og det er derfor ønskelig å øke andelen barn som har barnehageplass i denne bydelen. Å ha tilgjengelig barnehageplass i nærmiljøet eller bydelen forventer rådmannen har betydning for andelen barn som benytter seg av tilbud om barnehageplass i bydelen. Også av den grunn er det ønskelig å øke antall barnehageplasser i bydelen i perioden.

Som oversikten viser får alle barn med behov for barnehageplass et tilbud om plass også i årene fremover, men det er fortsatt stor underdekning i bydelen. Derfor er transitteffekten vedvarende høy i Storhaug. Det forventes at transitteffekten endres i takt med utbygging av nye barnehageplasser i bydelen.

Storhaug bydel har i en årrekke hatt underdekninger av barnehageplasser, og svært mange barn som er folkeregistrert i Storhaug bydel har barnehageplass i Hillevåg bydel og Eiganes og Våland bydel. Årets prognoser viser et større behov for plasser enn ved fjorårets beregninger

Bydelen har en stor andel innvandrere og barn i lavinntektsfamilier. Å ha tilgjengelig barnehageplass i nærmiljøet eller bydelen vurderes som avgjørende for å øke andelen barn som benytter seg av tilbud om barnehageplass i bydelen. Dette forsterker behovet for å øke antall barnehageplasser i bydelen i perioden.

I Handlings- og økonomiplanen 2018-2021 vil rådmannen vurdere å sette av midler å etablere om lag 90 nye barnehageplasser på Storhaug med planlagt ferdigstilling i 2021.

Storhaug20182019202020212022
      
Kapasitet     
Kapasitet i drift i Storhaug bydel 2017702702702702702
Foreslåtte og vedtatte endringer Storhaug0009090
Sum kapasitet med endringer Storhaug702702702792792
      
Behov     
Behov Storhaug899898889889889
Transitteffekt Storhaug-200-200-200-110-110
Sum behov med Transitteffekt Storhayg699698689779779
      
Differanse kapasitet og behov Storhaug34131313
Totalvurdering kapasitet og behov
Last ned tabelldata (Excel)

Det er en stor underkapasitet av barnehageplasser i Storhaug bydel. I Handlings- og økonomiplanen 2018-2021 vil rådmannen vurdere å sette av midler å etablere om lag 90 nye barnehageplasser på Storhaug med planlagt ferdigstilling i 2021. Disse plassene vil kunne erstatte midlertidige plasser i Bekkefaret-området. På den måten vil den bydelsvise balansen mellom behov og kapasitet bli noe bedre.

Denne siden ble sist oppdatert 27. september, 10:32.