4.3.1 Kapasitet med endringer og framtidige behov

 

Eiganes og Våland20202021202220232024
Kapasitet     
Kapasitet kommunedel12271227122712271227
      
Foreslåtte, planlagte og allerede vedtatte endringer     
Ny kommunal barnehage 00150150150
Foreslått justering andre plasser0-30-30-30-30
Sum endringer 0-30120120120
Kapasitet med endringer 12271197134713471347
Behov12911251123512251239
Differanse kapasitet og behov -64-54112122108
Differanse kapasitet og behov (tåe)-91-9111712099
Last ned tabelldata (Excel)

4.3.2 Hvordan møte framtidige behov?

Ny barnehage medfører etablering av om lag 150 nye, permanente barnehageplasser på Våland. Dette vil føre til betydelig overkapasitet i kommunedelen samlet sett fra og med planlagt åpning i 2022. Samtidig vil overkapasitet i kommunedelen avhjelpe underkapasitet i andre sentrumsnære områder.

Kommunedirektøren foreslår å redusere kapasiteten i Eiganes-området med 30 plasser fra høsten 2021, i tråd med forventet nedgang i barnetall i kommunen samlet sett og i påvente av ny barnehage på Våland i 2022. Reduksjonen bør skje i bygg med midlertidig godkjenning for barnehagedrift.

Denne siden ble sist oppdatert 9. november, 11:16.