4.7.1 Kapasitet i drift i Hinna bydel

Kapasitet i drift i bydelen høsten 2016

Oversikt over kapasitet i drift i kommunale og private barnehager i bydelen.

 NoteTilbudstypeEierform2016
     
Kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager    
BAMSEFARET BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal65
DJUPAMYRA BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal51
GAUTESETE BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal84
JÅTTÅ BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal230
MARIAMARKA BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal51
SORIA MORIA BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal51
TYRIHANS BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal54
ULSBERGET BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal51
VÅGEDALEN BARNEHAGE Ordinær barnehageKommunal108
BAMSEFARET BARNEHAGE STA Tilrettelagt avdelingKommunal2
MARIAMARKA BARNEHAGE STA Tilrettelagt avdelingKommunal2
VÅGEDALEN BARNEHAGE STA Tilrettelagt avdelingKommunal2
Sum kapasitet i drift i permanente kommunale barnehager   751
     
Kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager    
Ingen midlertidige bygg   0
Sum kapasitet i drift i midlertidige kommunale barnehager   0
     
Kapasitet i drift i private barnehager    
BOGANES BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat71
DRONNINGÅSEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat108
FORUS PRIVATE BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat135
FRØYSTAD BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat86
GAUSELBAKKEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat83
GEITASTOVA BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat68
HEDDEVEIEN FUS BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat89
NLM BARNEHAGENE AVD MISJONSBARNEHAGEN FREDHEIM Ordinær barnehagePrivat60
REGNBUEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat57
STAVANGER BRITISH PRE-SCHOOL Ordinær barnehagePrivat100
TUSENFRYD BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat23
VILLROSEN BARNEHAGE Ordinær barnehagePrivat15
FORUS ÅPNE BARNEHAGE Åpen barnehagePrivat0
Sum kapasitet i drift i private barnehager   895
     
Sum kapasitet i drift i Hinna bydel   1646
Tabell 4.7.1 Kapasitet i drift høsten 2016 i Hinna bydel
Last ned tabelldata (Excel)

 

Planlagte endringer i bydelen fra 2017

Følgende planlagte tiltak påvirker kapasitet i drift i Hinna bydel de neste årene

BarnehageTiltakTilbudEierform20172018201920202021
Ingen planlagte endringer   00000
Sum planlagte endringer   00000
         
Forslag til ytterligere endringer i kapasitet i drift   -100-100-100-100-100
         
Sum planlagte endringer og foreslåtte endringer   -100-100-100-100-100
         
Kapasitet i drift per høste 2016   1 6461 6461 6461 6461 646
         
Ny kapasitet etter planlagte og foreslåtte endringer   1 5461 5461 5461 5461 546
Tabell 4.7.2 Planlagte endringer som påvirker kapasitet i drift i Hinna bydel 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

 

Andre aktuelle tomter til barnehageformål

Det er for tiden ingen aktuelle tomter i bydelen som vurderes til barnehageformål.

 

Søknad om finansiering av nye barnehageplasser fra private aktører i bydelen

Stavanger kommune har behov for flere barnehageplasser i områdene rundt Stavanger sentrum, og sett i sammenheng med kapasiteten i kommunen totalt sett vil rådmannen være positiv til henvendelser fra private aktører i dette området.

Det foreligger for tiden ingen søknader om driftstilskudd til nye barnehageplasser fra private aktører i Hinna bydel.

4.7.2 Behov for barnehageplasser i Hinna bydel

Beregning av behov for barnehageplasser bygger på tall fra befolkningsfremskrivningen, justert for måltall for andel barn i barnehage.

 

Behov for barnehageplasser
Justert for måltall for andel barn i barnehage

  20172018201920202021
Befolkningsfremskrivning Hinna bydel per 1. januar 2017      
       
Fireåringer  345 323 316 311 308
Treåringer  318 311 308 305 308
Toåringer  306 300 301 304 306
Ettåringer  293 293 301 303 306
Nullåringer  287 294 301 304 303
Sum  1 549 1 521 1 527 1 528 1 532
       
Beregnet behov for barnehageplasser ved barnehageopptak august 2017Måltall for andel barn i barnehage     
Femåringer97,0 % 335 313 307 301 299
Fireåringer97,0 % 309 302 299 296 299
Treåringer95,0 % 291 285 286 289 291
Toåringer91,0 % 267 267 274 276 279
Ettåringer75,0 % 215 220 225 228 228
Sum  1 417 1 387 1 391 1 390 1 396
Tabell 4.7.3 Beregnet behov for barnehageplasser i Hinna bydel fra 2017 til 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Transitteffekt

Beregnet behov per bydel blir også justert for transitteffekt.

Totalvurdering av bytteforholdet mellom Hinna bydel og andre bydeler og kommuner

HinnaAugust 2016
Barn folkeregistrert i andre bydeler med barnehageplass i Hinna bydel385
Barn folkeregistrert i andre kommuner og land med barnehageplass i Hinna bydel119
  
Barn folkeregistrert i Hinna bydel med barnehageplass i andre bydeler295
Barn folkeregistrert i Hinna bydel med barnehageplass i andre kommuner159
  
Bytteforhold med andre bydeler og kommuner50
Tabell 4.7.4 Totalvurdering av transitteffekt mellom Hinna bydel og andre bydeler og kommuner
Last ned tabelldata (Excel)

4.7.3 Totalvurdering av kapsitet og behov i Hinna bydel

Hinna er en stor transittbydel som ligger sentralt på Nord-Jæren og i forhold til Forus med svært mange arbeidsplasser. Bydelen har vært preget av betydelig overkapasitet av barnehageplasser i en årrekke, og mange barnehager har vansker med å fylle opp plassene selv med barn uten rett til plass. Rådmannen foreslår å neddimensjonere kapasitet i drift i bydelen med 100 plasser fra høsten 2017.

Hinna20172018201920202021
      
Kapasitet     
Kapasitet i drift i Hinna bydel 2016 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646
Foreslåtte og vedtatte endringer Hinna- 100 - 100 - 100 - 100 - 100
Sum kapasitet med endringer Hinna 1 546 1 546 1 546 1 546 1 546
      
Behov     
Behov Hinna 1 417 1 387 1 391 1 390 1 396
Transiteffekt Hinna 50 50 50 50 50
Sum behov med transiteffekt Hinna 1 467 1 437 1 441 1 440 1 446
      
Differanse kapasitet og behov Hinna 79 109 105 106 100
Tabell 4.7.5 Oppsummert kapasitet og behov for barnehageplasser i Hinna bydel
Last ned tabelldata (Excel)

Som det fremkommer av tabell 4.7.5 vil det med foreslått neddimensjonering fortsatt være en betydelig overkapasitet i bydelen. Rådmannen vil vurdere behovet for å neddimensjonere kapasiteten ytterligere ved fremtidige rulleringer av barnehagebruksplanen.

 

Denne siden ble sist oppdatert 24. oktober, 08:37.